Breuk of bolling in uw glas in lood?

Ambachtelijk gemaakte glas-in-loodramen kunnen kerken en monumentale panden eeuwenlang opluisteren. Toch veroorzaken weersomstandigheden en vogelpoep na verloop van tijd vaak gaatjes en glasbreuken. Aanslag, oxidatie en loodbreuken kunnen de ramen ook aantasten. Dan is restauratie nodig om verergering van de schade te voorkomen.

Verantwoord restaureren

"Elke behandeling van een glas-in-loodraam vereist evenveel zorg, aandacht en ontzag als andere kunstwerken krijgen. Door mijn achtergrond als kunsthistoricus en opleiding voor restauratie en conservatie van monumentaal glas in lood, kun je mij wel een gepassioneerd restaurateur noemen. Het respect en ontzag voor de oorspronkelijke makers en de geschiedenis van historisch glas in lood, zijn speerpunten van mijn atelier. Deze houding uit zich in het in "etisch" restaureren van glas in lood en gebrandschilderd glas.

Ik streef hierbij twee doelen na. Ten eerste is dat conservatie: het oude glas wordt zo veel mogelijk gespaard. In plaats van vernieuwen kies ik liever voor verlijmen en verstevigen. Het tweede doel is de 'leesbaarheid' van het raam behouden of vergroten in esthetisch en narratief opzicht; de oorspronkelijke voorstelling wordt hersteld en niet de andere (latere) restauraties. Voorwaarden voor keuzes tijdens het restaureren zijn duurzaamheid en een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Een restauratie moet altijd zichtbaar en reversibel zijn."

Marije Wolfswinkel, eigenaresse Lichtraamwerk

Ons atelier is al meer dan 12 jaar een vertrouwd adres voor de volgende restauratiewerkzaamheden:

  • Determinatie van de samenstelling en fabricagewijze van het glas. Restauratie-ethiek; het bepalen van karakteristieken en toepassingen van historische materialen; het stellen van diagnoses; het maken van analyses; het verzorgen van documentatie en informatie; het opstellen van onderzoeksrapporten.                   
  • Demonteren; transport; de keuze van materiaalbenodigdheden en restauratieproducten; het schoonmaken van glas en gebrandschilderd glas; de installatie.
  • Passieve conservatie en preventie. Advies over en montage van beschermende en/of isolerende voorzet- en achterzetbeglazing.
  • Reparatie van glasbreuk kan vaak op locatie gebeuren, hierbij word het loodnet van de glaspanelen zoveel mogelijk ontzien.

 

Restauratie Glas in Lood Rosaklooster Amsterdam
Restauratie Glas in Lood Rosaklooster Lichtraamwerk

Lichtraamwerk restaureert vakkundig

Hieronder staan enkele concrete uitgangspunten die wij handteren bij de restauratie van glas in lood:

  1. Het is niet altijd noodzakelijk om historische ramen helemaal opnieuw te verloden. Soms volstaat het solderen van gebroken loodverbindingen en het opnieuw inkitten van de panelen.
  2. Hetzelfde geldt voor extra lood aanleggen op de scheur- en breuklijnen. Een nadeel hiervan is namelijk dat het originele raster daardoor verandert. Verlijmen en retoucheren is soms mooier en komt ten goede aan de stevigheid van het paneel.
  3. Als een gebrandschilderde ruit te ernstig beschadigd om nog te repareren kunnen wij een kopie van het origineel maken.
  4. Slechte ventilatie leidt tot aanslag op het raam, waardoor het dof en vuil wordt en het lood broos. Een goede schoonmaakbeurt en/of het vervangen van oud lood is een vast onderdeel van de restauratie.
  5. Als oude glas-in-loodramen een andere afmeting moeten krijgen voor uw nieuwe gevel of voor het inbouwen in isolatieglas dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

 

Restauraties door Lichtraamwerk

Zie hier foto's van restauratiewerkzaamheden uitgevoerd door Lichtraamwerk.

Restauratie in de kapel van het Rosaklooster. Gebroken ruiten zijn vervangen of met een breuklood verstevigd, de ramen schoongemaakt en verstevigd met bindroeden en opnieuw ingewassen met kit. De ramen kunnen nu weer 80 jaar mee.

Ramen kunnen na een aantal decennia onder invloed van winddruk bol komen te staan. Opnieuw verloden en kitten is dan noodzakelijk.

Gebroken ruiten in uw glas in lood kunnen vaak op locatie vervangen worden.

Glasschade aan uw glas-in-loodraam wordt ook door de glasverzekering gedekt.

Er bestaat gemeentelijke subsidie voor het opknappen van glas in lood aan gevels.

Lichtraamwerk verzorgt de volledige demontage en installatie van uw glas in lood.

Wist u dat?