Breuk of bolling in uw glas in lood?

Ambachtelijk gemaakte glas-in-loodramen kunnen kerken en monumentale panden eeuwenlang opluisteren. Toch veroorzaken weersomstandigheden en vogelpoep na verloop van tijd vaak gaatjes en glasbreuken. Aanslag, oxidatie en loodbreuken kunnen de ramen ook aantasten. Dan is restauratie nodig om verergering van de schade te voorkomen.

Vertrouwd in restauratiewerk

Ons atelier is al meer dan 15 jaar een vertrouwd adres voor de volgende restauratiewerkzaamheden:

 • Determinatie van de samenstelling en fabricagewijze van het glas. Restauratie-ethiek; het bepalen van karakteristieken en toepassingen van historische materialen; het stellen van diagnoses; het maken van analyses; het verzorgen van documentatie en informatie; het opstellen van onderzoeksrapporten.                   
 • Demonteren; transport; de keuze van materiaalbenodigdheden en restauratieproducten; het schoonmaken van glas en gebrandschilderd glas; de installatie.
 • Passieve conservatie en preventie. Advies over en montage van beschermende en/of isolerende voorzet- en achterzetbeglazing.
 • Reparatie van glasbreuk kan vaak op locatie gebeuren, hierbij word het loodnet van de glaspanelen zoveel mogelijk ontzien.

 

 

Om de kwaliteit van het glas-in-lood bij restauratie te waarborgen werken wij volgens de normen van de brancheverenigingen.

Bij Glasatelier Lichtraamwerk werken toegewijde vaklieden in de restauratie voor wie het werk(proces) belangrijker is dan alleen economische winst.

Vaak is in de praktijk de kwaliteit van het werk minder belangrijk dan de prijs en dát is een grote bedreiging voor ons nationaal erfgoed.

Verantwoord restaureren

"Elke behandeling van een glas-in-loodraam vereist evenveel zorg, aandacht en ontzag als andere kunstwerken krijgen. Door mijn achtergrond als kunsthistoricus en opleiding voor restauratie en conservatie van monumentaal glas in lood, kun je mij wel een gepassioneerd restaurateur noemen. Het respect en ontzag voor de oorspronkelijke makers en de geschiedenis van historisch glas in lood, zijn speerpunten van mijn atelier. Deze houding uit zich in het in "etisch" restaureren van glas in lood en gebrandschilderd glas.

Ik streef hierbij twee doelen na. Ten eerste is dat conservatie: het oude glas wordt zo veel mogelijk gespaard. In plaats van vernieuwen kies ik liever voor verlijmen en verstevigen. Het tweede doel is de 'leesbaarheid' van het raam behouden of vergroten in esthetisch en narratief opzicht; de oorspronkelijke voorstelling wordt hersteld en niet de andere (latere) restauraties. Voorwaarden voor keuzes tijdens het restaureren zijn duurzaamheid en een kwalitatief hoogstaand eindresultaat. Een restauratie moet altijd zichtbaar en reversibel zijn."

Marije Wolfswinkel, eigenaresse Lichtraamwerk

Restauratie Grote Sint Laurenskerk Alkmaar

Onderhoud aan de vijf glas-in-loodvensters in het zuidtransept van de Grote Sint Laurenskerk. De ramen moesten worden aangepakt omdat een deel van de natuursteen sterk verweerde. Om dit te kunnen vervangen, werden alle glas-in-loodpanelen uitgenomen en opnieuw verlood. Vanaf de binnensteigers ging vooral veel werk zitten in het blootleggen en conserveren van de roestende delen van de kettingankers die dwars door de ramen lopen. Dit werk werd uitgevoerd door de firma Pronk Restauratie te Warmehuizen.

Lichtraamwerk restaureert vakkundig

Hieronder staan enkele concrete uitgangspunten die wij hanteren bij de restauratie van glas in lood:

 1. Het is niet altijd noodzakelijk om historische ramen helemaal opnieuw te verloden. Soms volstaat het solderen van gebroken loodverbindingen en het opnieuw inkitten van de panelen.
 2. Hetzelfde geldt voor extra lood aanleggen op de scheur- en breuklijnen. Een nadeel hiervan is namelijk dat het originele raster daardoor verandert. Verlijmen en retoucheren is soms mooier en komt ten goede aan de stevigheid van het paneel.
 3. Als een gebrandschilderde ruit te ernstig beschadigd om nog te repareren kunnen wij een kopie van het origineel maken.
 4. Slechte ventilatie leidt tot aanslag op het raam, waardoor het dof en vuil wordt en het lood broos. Een goede schoonmaakbeurt en/of het vervangen van oud lood is een vast onderdeel van de restauratie.
 5. Als oude glas-in-loodramen een andere afmeting moeten krijgen voor uw nieuwe gevel of voor het inbouwen in isolatieglas dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

 

Restauraties door Lichtraamwerk

Zie hier referenties van restauratiewerkzaamheden uitgevoerd door Lichtraamwerk.

Restauratie in de kapel van het Rosaklooster. Gebroken ruiten zijn vervangen of met een breuklood verstevigd, de ramen schoongemaakt en verstevigd met bindroeden en opnieuw ingewassen met kit. De ramen kunnen nu weer 80 jaar mee.

Ramen kunnen na een aantal decennia onder invloed van winddruk bol komen te staan. Opnieuw verloden en kitten is dan noodzakelijk.

Een werk uit 1850 gerestaureerd, destijds vervaardigd door Bouvy Glasatelier Dordrecht.

Restauratie in het atelier ten behoeve van het project Grote Kerk Alkmaar.

Is uw glas-in-lood beschadigd?

Meld schade aan uw glas-in-loodraam direct bij ons. De aantasting verergert vrijwel altijd als u deze niet op korte termijn laat repareren. Beschadigingen aan glas-in-loodramen kunnen wij vrijwel altijd volledig voor u verhelpen.

Als u het wenst, ontzorgen wij u geheel; van het contact met de verzekering, de demontage van het raam, de restauratie tot de montage aan toe. Vaak wordt de reparatie volledig gedekt door de glasverzekering. Informeer vrijblijvend naar onze service.

Enkele feiten op een rij: 

 • Gebroken ruiten in uw glas in lood kunnen vaak op locatie vervangen worden.
 • Glasschade aan uw glas-in-loodraam wordt ook door de glasverzekering gedekt.
 • Er bestaat gemeentelijke subsidie voor het opknappen van glas in lood aan gevels.
 • Lichtraamwerk verzorgt de volledige demontage en installatie van uw glas in lood.